Tin rao mới nhất

Giá:
Thoả thuận
Diện tích:
0m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

Thoả thuận

Giá:
Thoả thuận
Diện tích:
100m2

Giá / Diện tích:

Thoả thuận / m2

Giá:
7.5 tỷ
Diện tích:
200m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

37.5 triệu / m2

Giá:
2.5 tỷ
Diện tích:
100m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

25 triệu / m2

Giá:
Thoả thuận
Diện tích:
414m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

Thoả thuận / m2

Giá:
150 triệu
Diện tích:
665m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

225.564 / m2

Giá:
Thoả thuận
Diện tích:
100m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

Thoả thuận / m2

Giá:
1.6 tỷ
Diện tích:
96m2

Giá / Diện tích:

16.67 triệu / m2

Giá:
1.22 tỷ
Diện tích:
96m2

Giá / Diện tích:

12.71 triệu / m2

Giá:
11 tỷ
Diện tích:
508m2

Giá / Diện tích:

21.65 triệu / m2

Giá:
660 triệu
Diện tích:
1000m2

Giá / Diện tích:

660.000 / m2

Giá:
Thoả thuận
Diện tích:
112m2

Giá / Diện tích:

Thoả thuận / m2

Giá:
Thoả thuận
Diện tích:
164m2

Giá / Diện tích:

Thoả thuận / m2

Giá:
240 triệu
Diện tích:
0m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

Thoả thuận

Giá:
7 triệu
Diện tích:
0m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

Thoả thuận

Giá:
7.8 tỷ
Diện tích:
0m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

Thoả thuận

Giá:
1.08 tỷ
Diện tích:
273m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

3.96 triệu / m2

Giá:
3.8 tỷ
Diện tích:
243m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

15.64 triệu / m2

Giá:
8.2 tỷ
Diện tích:
172m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

47.67 triệu / m2

Giá:
5.5 tỷ
Diện tích:
0m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

Thoả thuận

Top