Tin rao mới nhất

Giá:
1.08 tỷ
Diện tích:
273m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

3.96 triệu / m2

Giá:
3.8 tỷ
Diện tích:
243m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

15.64 triệu / m2

Giá:
8.2 tỷ
Diện tích:
172m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

47.67 triệu / m2

Giá:
5.5 tỷ
Diện tích:
0m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

Thoả thuận

Giá:
6.5 tỷ
Diện tích:
1000m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

6.5 triệu / m2

Giá:
Thoả thuận
Diện tích:
55m2

Giá / Diện tích:

Thoả thuận / m2

Số phòng ngủ:

2

Giá:
4.55 tỷ
Diện tích:
100m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

45.5 triệu / m2

Giá:
Thoả thuận
Diện tích:
100m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

Thoả thuận / m2

Giá:
1.8 tỷ
Diện tích:
61m2

Giá / Diện tích:

29.51 triệu / m2

Số phòng ngủ:

2

Giá:
1.3 tỷ
Diện tích:
162m2

Giá / Diện tích:

8.02 triệu / m2

Giá:
Thoả thuận
Diện tích:
1000m2

Giá / Diện tích:

Thoả thuận / m2

Giá:
1.3 tỷ
Diện tích:
30m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

43.33 triệu / m2

Top